Les dades personals facilitades a través d’aquesta pàgina web seran tractades per Vila & Bach Associats S.L., titular de la mateixa, les dades de contacte són les següents:

Domicili: Polígon industrial Entrevies, Llorenç Agustí Claveria 105. Planta 2 Oficina 3. Lleida 25191, Lleida.

Telèfon: 973282416

Correu electrònic: [email protected]

 

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

La finalitat del tractament de les dades és la de poder contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva petició o consulta i fer un seguiment posterior. Les dades seran tractades sobre la base jurídica del consentiment de la persona que els proporciona. Pot retirar el consentiment en qualsevol moment, si bé això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. El fet de facilitar les dades és voluntari, tot i que, en cas de no fer-ho, no es podrà respondre a la sol·licitud, consulta o reclamació. Per tant, la comunicació de les seves dades personals a aquests efectes és un requisit necessari perquè puguem atendre les peticions formulades per aquesta via.

 

DRETS D’ACCÉS I CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades seran conservades durant el temps necessari per donar resposta a la seva sol·licitud, petició, consulta o reclamació i donar aquesta per definitivament tancada. Posteriorment, seran conservades a manera de històric de comunicacions, llevat que vostè sol·liciti la seva supressió.

El titular de les dades té dret a sol·licitar l’accés a elles, la seva rectificació o supressió, així com a la limitació del seu tractament, a oposar-se al mateix i a la portabilitat de les seves dades, en els casos previstos en el Reglament General de Protecció de dades. Davant de qualsevol fet que considerés una violació dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Si es faciliten a través d’aquesta web dades de tercers, qui ho faci assumeix la responsabilitat d’informar-los prèviament de tot el que preveu l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades.

 

RESPONSABILITATS DE L’USUARI

L’usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d’aquesta Web sigui certa. A aquests efectes, respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real. L’usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels perjudicis que això causi al titular d’aquesta web o de tercers.

 

GARANTIA I CONFIDENCIALITAT

El titular d’aquesta web garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que li siguin facilitades. Amb aquesta finalitat, té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa que són necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

A fi de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, aquesta Administració de Finques ha rebut l’assessorament jurídic de la firma especialitzada Picón & Asociados Abogados.